Sinds april 2007 is er een Nederlandstalige Moodle Vereniging (Ned-Moove), zie ook onze statuten. Inmiddels is Ned-Moove gegroeid tot een vereniging met ruim 200 leden en een 17-tal donateurs.

Voor wie?

  • Docenten, Trainers & Leerbegeleiders/facilitators
  • ICT-Coördinatoren en Moodle administratoren
  • (e-Learning) Consultants en Specialisten
  • maar wil...

Ned-Moove is er voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep of opleiding werkt of geïnteresseerd is in Moodle. Een 'typisch' Ned-Moove lid kan een docent zijn, maar evengoed een e-Learning consultant of trainer uit het bedrijfsleven. De sectoren waarin onze leden actief zijn lopen dan ook uiteen van onderwijs, overheid tot bedrijfsleven. Daarmee is Ned-Moove als allround vereniging een goede afspiegeling van Moodle gebruikers (Moodlers) en geïnteresseerden.

Doel is kennis delen

Ned-Moove is de thuishaven van Nederlandstalige Moodle gebruikersgemeenschap (er is een significante Vlaamse component) en biedt haar leden en geïnteresseerden een on- en offline ontmoetingsplatform. Hierdoor leg je makkelijk contact met andere professionals om oplossingen te vinden voor problemen waar je tegenaan loopt, om nieuwe projecten aan te gaan en om op de hoogte te blijven van de laatste Moodle ontwikkelingen. Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen de leden van de vereniging op het gebied van het gebruik van Moodle staat hierbij centraal. Door de open kennisuitwisseling binnen Ned-Moove hoeven leden het wiel niet opnieuw uit te vinden en profiteren ze van elkaars kennis en ervaring.

In onze statuten staat het doel als volgt verwoord:

Artikel 2 van de statuten: het doel van Ned-Moove

1. De vereniging heeft als doel:
a. het bevorderen van de kennisdeling tussen de leden op het gebied van het gebruik van Moodle software;
b. het bevorderen van de samenwerking tussen de leden op het gebied van het gebruik van Moodle software;
c. het ontplooien van activiteiten die erop zijn gericht om de inhoudelijke functionaliteit van de Moodle software zodanig te laten aanpassen dat de software doet wat voor de leden wenselijk is;
d. het behartigen van de belangen van de leden richtingen derden, teneinde de inrichting van de gegevensuitwisseling tussen leden met derden te optimaliseren;
e. en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten

De beste manier om in één keer heel veel over Moodle te leren is door een Moodle seminar bij te wonen. Om Moodle kennisuitwisseling te stimuleren organiseert Ned-Moove jaarlijks een aantal Moodle seminars en is daarnaast aanwezig op diverse beurzen. Eenmaal per jaar organiseert Ned-Moove de Nederlandse MoodleMoot, een internationaal fenomeen (zie ook de berichten over de Nederlandse Moodlemoot).

Bestuur

Penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Secretaris Voorzitter
Sebastian Berm

Sebastian Berm Erik Meenken


Contact met Ned-Moove

U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

Wilt u een donatie doen, dan kunt dit doen op rekeningnummer NL52RABO0132566788.

Laatste wijziging: woensdag, 6 maart 2019, 11:47