Tanja Van Wier - van der Schaaf

Hoe maak je van e-learning een voor studenten aantrekkelijk onderdeel van je onderwijspakket, zodat zij de leerstof volgens hun eigen leerstijl optimaal tot zich kunnen nemen?
Wat is de beste combinatie van leermiddelen om studenten aan te zetten tot leren, hen aan te spreken op hun intrinsieke motivatie zich leerstof eigen te maken?
Welke balans tussen praktijk- en theorie-onderwijs en toetsing, zowel tijdens persoonlijk contact als via online onderwijs, maakt dat je als opleider kennis overdraagt, en dat die kennis beklijft?
Hoe maak je voor opleiders en docenten inzichtelijk waar de individuele student in zijn/haar leerproces staat en hoe kun je hier eventueel in bijsturen?
Dit vind ik interessante kwesties om keer op keer opnieuw te bekijken en, afhankelijk van en passend bij opleider, docent of studentenpopulatie, creatief te benaderen en mij daarbij juist buiten de reeds bestaande kaders te bewegen. Hierbij heb ik de afgelopen jaren intensief Moodle gebruikt en ik ben nog regelmatig blij verrast over alle mogelijkheden.

Competentiegericht onderwijs, de student beoordelen op verworven vaardigheden en te zien waar hij/zij staat in zijn/haar leerproces, is binnen mijn huidige werkveld een belangrijk onderwerp. Moodle leent zich uitermate goed als ondersteuning bij de invoering en uitvoering van competentiegericht onderwijs, zo heb ik de afgelopen periode ontdekt. Het project van in kaart brengen van de voor de opleider belangrijke en zinvolle competenties om die vervolgens op logische en overzichtelijke wijze aan de studenten te presenteren is een enorm karwei.
Graag deel ik met jullie tijdens de Moodle Moot een deel van mijn ervaringen met dit karwei.

Over Tanja

tanja van wierTanja werkte ruim dertien jaar binnen VUmc Amsterdam binnen verschillende takken van het onderwijs: geneeskunde- en psychiatrie-onderwijs en de opleiding van PhD studenten in het Biomedisch veld. De inzet van e-learning en online toetsen als onderdeel van blended learning waren hierbij een constante factor. Behalve met Moodle, werkte zij ook met Blackboard, Fronter en Sakai; vergelijken van en uitproberen van de (on)mogelijkheden waren hierbij een interessante leerschool.
Sinds zij zich de laatste drie jaar volledig op haar passie – shiatsutherapie en -onderwijs – richt, zet zij Moodle in om studenten van de vierjarige Beroepsopleiding Iokai Shiatsu een deel van het lesprogramma online te laten voldoen.

Last modified: Wednesday, 18 September 2019, 3:10 PM