Marcel de Leeuwe

Moodle in een learning eco-systeem!

Soms is Moodle binnen een organisatie hét systeem waarmee geleerd wordt. Het is dan wel vaak gekoppeld aan bestaande systemen zoals een HR-systeem. Steeds meer wordt er binnen organisaties nog op veel meer plekken en met veel meer systemen geleerd omdat de didactische concepten steeds rijker worden. Moodle is dan een onderdeel van een verzameling omgevingen, sites, apps, etc. om te leren. Dit betekent dat koppelingen gemaakt worden zodat de lerende van bijvoorbeeld een performance support app kan doorklikken naar de leeromgeving en waarbij externe content en functionaliteit beschikbaar komt in de Moodle cursussen. Maar ook kunnen hele Moodle cursussen ontsloten worden in systemen zoals Totara. Voor de lerenden moet het een naadloze ervaring zijn en voor lerenden en managers moet informatie van deze systemen worden samengebracht.

In deze sessie delen we hoe Moodle gecombineerd kan worden met allerlei andere bronnen en systemen van verschillende aanbieders. Ook komen nieuwe ontwikkelingen zoals xAPI naar voren want die kunnen de waarde voor organisaties enorm verhogen en zorgen voor een soepel leerervaring.

Over Marcel

marcel de leeuweMarcel de Leeuwe is als onafhankelijk e-Learning specialist o.a. werkzaam bij KLM. Momenteel voert hij o.a. een project uit waarbij Moodle is gekoppeld aan Totara en nog een heel aantal andere applicaties. Een Learning Record Store en de uitwisseling van leerdata tussen al de systemen zorgt ervoor dat het learning eco-systeem nog meer waarde krijgt.

Last modified: Thursday, 19 September 2019, 1:25 PM