Call for Presentation

MootBNL19

 
Op 23 oktober 2019 wordt de eerste echte MoodleMoot Benelux 2019 gehouden met als thema 'Professionalisme'. Tijdens deze MoodleMoot worden naar alle waarschijnlijkheid tenminste 2 key-notes gebracht, 18 break-out sessies, enkele sponsor-sessies, Genius Bar en enkele workshops.

De key-notes en enkele break-out sessies zijn ingevuld. Maar er is vooral ook veel ruimte voor presentaties door en voor (aspirant-)leden. Wij willen u daarom uitnodigen om UW presentatie te geven op deze eerste echte MoodleMoot Benelux 2019!

Onderwerpen

In principe komt elk onderwerp in aanmerking voor een presentatie zolang het voldoet aan de richtlijnen van Moodle.org. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: Doceren, Design, Admin, Opleiding, (Openbaar) Onderwijs, Research, Ontwikkeling, Besluitvorming, MOOC, Infrastructuur, Thema's, Modules, Plug-ins, Marketing en Verkoop, Content, Presentatie, Gebruik, Monitoring, Opzet & Implementatie enzovoorts.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een 'vakjury' op inhoud, onderwerp, professionaliteit en de spreker. Dit laatste is een eis van Moodle.org omdat commerciële presentaties niet zijn toegestaan! Inzendingen zijn mogelijk tot 15 juli 2019. Daarna wordt een eerste selectie gemaakt. Voor de 2e ronde kan worden ingeschreven tot 1 september 2019. Deze selectie is gelijk aan de eerste maar nu voor een beperkt aantal onderwerpen

Wat moet u doen?

De eerste stap is om een korte samenvatting te maken van uw presentatie en het onderwerp, een kort curriculum van uzelf en een beschrijving waarom u juist deze presentatie wilt geven. Overigens mag u meerdere presentaties inzenden. Dit maakt de kans op toelating groter.
Als het goed is heeft u nu 1 a 2 A4tjes die u opstuurt naar peter@ned-moove.nl. Peter is namens het bestuur voorzitter van deze werkgroep en u krijgt van hem een ontvangstbevestiging als hij uw presentatie(s) heeft ontvangen.

Wat krijgt u ervoor terug?

Naast eeuwige roem en nationale bekendheid wordt u door Ned-Moove erkend als BBN'er. Ten bewijze krijgt u (uiteraard) gratis toegang tot het evenement, gratis lunch, koffie/thee/ed tussendoor, een officieel MoodleMoot Benelux 2019 T-shirt, toegang tot de VIP-ruimtes en u wordt uitgenodigd voor het VIP-dinner na afloop van de MoodleMoot.

Rechten en plichten...

Aan uw inzending zit wel een aantal voorwaarden vast. Zo geeft u de organisatie toestemming voor (video-)opnames en portretrecht, publicatie van uw presentatie en zogeheten naburige rechten. Daarnaast houdt u zich aan de richtlijnen van de organisatie inzake de inhoud van uw presentatie en wij rekenen er op dat de verdere samenwerking met u vlekkeloos verloopt.

Als u naast presentator ook sponsor bent dan geldt een aantal beperkingen en voorwaarden die we vooraf met u doornemen. Presentatoren zijn verplicht voor en tijdens het evenement de aanwijzingen van organisatie en locatiebeheerders op te volgen (denk aan ontruiming en BHV). Inzending van de PowerPoint van de presentatie en informatie over u als spreker moet vooraf worden ingezonden. Op de dag van het evenement moet u zich vòòr aanvang melden bij BHV voor veiligheidsbriefing en evacuatieplan!

Tot slot...

Het klinkt allemaal misschien erg officieel en wellicht zelfs grotesk maar dat is nodig voor een professioneel en groots evenement als MoodleMoot. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor meer dan 300 gasten en willen we hen een fantastische belevenis meegeven. En daarvoor is uw professionaliteit van groot belang. Stuur dus NU uw essay voor de presentatie(s) in en hopelijk bent u straks één van onze sprekers!


Last modified: Monday, 27 May 2019, 3:22 PM