Uitschrijven als lid

Wil je je uitschrijven als lid, stuur dan een mail met je adresgegevens naar info@ned-moove.nl o.v.v. opzegging lidmaatschap Ned-Moove.

Om je uit te schrijven voor 2020, dient je opzegging voor 1 december 2019 bij ons binnen te zijn. Voor het lopende jaar behoud je de betalingsverplichting.

Last modified: Monday, 13 May 2019, 4:46 PM