Nieuwsbrief 12 januari: Bouw mee aan een business model voor Ned-Moove en volg een Inspirerende seminar over intelligente implementatie

 
 
Foto van Isabelle Langeveld
Nieuwsbrief 12 januari: Bouw mee aan een business model voor Ned-Moove en volg een Inspirerende seminar over intelligente implementatie
door Isabelle Langeveld - dinsdag, 13 januari 2015, 17:34
 

*|MC:SUBJECT|*

Een fantastisch Moodle jaar voor jullie allen!

NIEUWJAARSBORREL


Op 21 januari, na afloop van de Ledenvergadering en het Seminar nodigt het bestuur je uit voor d Nieuwjaarsborrel. Volop gelegenheid om met Moodlegebruikers, experts op het vlak van Moodle, zowel technisch als didactisch kennis en expertise uit te wisselen en persoonlijk kennis te maken. De community staat bekend om de mate waarin mensen open elkaar inspireren met de mogelijkheden van Moodle die leden en donateurs toepassen in hun eigen leeromgevingen.

Je kan natuurlijk ook alleen even langs komen om te toosten op het nieuwe jaar vanaf 17.30 uur gaan we los.
LocatieLocatie La Vie Utrecht

Verder in deze Nieuwsbrief

  1. Ledenvergadering woensdag 21 januari 2015 in Utrecht om 13:30 uur
  2. Aansluitend inspirerend seminar op woensdag 21 januari in Utrecht
  3. Oproep: stel je verkiesbaar als bestuurslid!
  4. Opschoning gebruikersaccounts op Ned-Moove.nl

1. Ledenvergadering woensdag 21 januari 2015

We nodigen alle leden uit om deel te nemen aan de vergadering. We bespreken de plannen van het bestuur voor 2015-2017. Hiervoor vragen we jullie input, we hebben zelf goede ideeën maar samen krijgen we nog betere plannen om Ned-Moove zo relevant mogelijk te maken voor de leden. We gaan tijdens de ledenvergadering gezamenlijk een Business Model Canvas invullen. Het voorwerk hebben wij gedaan, de finishing touch komt van jullie!

Heb je altijd al eens willen werken met zo’n canvas, dan is dit je kans! Een prima Engelstalig filmpje legt in 2 minuten de essentie uit.

Ook verantwoorden we het financiële jaar. In de cursus Leden Ned-Moove vind je de belangrijkste notulen en financiële overzichten. De jaarstukken staan hier voor jullie klaar. Lees ze a.u.b. ter voorbereiding. Dat scheelt tijd in de bespreking. Je kunt daar ook aangeven dat JIJ erbij bent. Dan kun je ook meestemmen in de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Jouw stem bepaalt!

Start: 13:30 uur

Einde: 18:30 uur (inclusief Nieuwjaarsborrel)

Locatie La Vie Utrecht 
 

2. Inspirerend Seminar Intelligente Implementatie

Aansluitend aan de ledenvergadering (zie planning hieronder) houden we een seminar over de vraag: hoe implementeer je Moodle in je leerlandschap? We blikken terug op de casussen uit het najaarsseminar en vanuit de praktijk van de casusinbrenger krijgen we te horen welke resultaten er zijn geboekt na de goede adviezen van de groep. Hoe is NU hun Moodle ingericht en wat is het effect op de lerenden en de organisatie?

Je kunt de casussen met vragen - en antwoorden! - hier teruglezen.


Om je te helpen bij je eigen implementaties gaan we op deze woensdag de casus van Marc Swanenberg in verschillende groepen uitwerken. Een groot commercieel bedrijf (met circa 26.000 medewerkers wereldwijd) wil een VLE inrichten in een complexe omgeving met stakeholders met heel verschillende achtergronden en wensen. Het is een complexe vraag en jullie geven vanuit verschillende perspectieven (didactisch, functioneel, technisch, financieel, ….) en belangen Marc advies. Samen halen we alle belangrijke overwegingen en elementen naar boven! Die inzichten zijn bruikbaar bij je volgende Moodleproject.

Planning 21 januari:

13.30 uur: inloop
14.00 uur: ledenvergadering
15.00 uur: pauze
15.15 uur: seminar Moodle inrichting
17.30 uur: Nieuwjaarsborrel
 

3. Oproep: stel je verkiesbaar als bestuurslid!

Dit jaar treden drie bestuursleden terug: Janneke Louwerse, Isabelle Langeveld en Arnout Vree. 

We nodigen je uit om je verkiesbaar te stellen, we hebben je nodig! Waar ga je dan voor? Als bestuur maken we plannen met de leden om de gebruikers van Moodle in het Nederlands taalgebied te ondersteunen met: uitwisseling van gebruikerservaringen, inspirerende voorbeelden van Moodlesites en -cursussen, met elkaar delen hoe je in technisch, organisatorisch en didactisch zo goed mogelijk van Moodle kan profiteren. Ook onderhouden we een lijntje met Moodle HQ om te rapporteren over ons Moodlegebruik en om onze wensen kenbaar te maken. 

Als bestuurslid heb je daarin een faciliterende en ook heel creatieve taak. We schrijven nieuws en opiniestukken in onze Nieuwsbrief die in 2015 zes keer verschijnt, bedenken onderwerpen voor seminars (live en online) en we organiseren de MoodleMoot. Leden sluiten bij ons aan in werkgroepen die een thema adopteren.

We bieden elkaar: enthousiasme voor Moodle, kennis en ervaring vanuit ons eigen werk rond Moodle en gezelligheid. Ons motto: met zijn allen een zo groot mogelijke Moodletaart bakken.

Houd er rekening mee dat we gemiddeld minimaal een dag per maand inzet van je vragen. In maart en april, voorafgaand aan de MoodleMoot kan dat meer worden. Meld je alleen aan als dat je gaat lukken.

Voel je hiervoor? Schrijf of visualiseer een kort profiel van jezelf en zet dat in dit forum. Meld je uiterlijk aan voor 20.00 uur op 18 januari 2015. Dan kunnen we je naam vast opnemen in de agenda.

Tijdens de vergadering kun je je live voorstellen. Daarna stemmen alle aanwezigen leden anoniem. De drie kandidaten met de meeste stemmen treden toe tot het bestuur. In de eerstvolgende bestuursvergadering verdelen we de functies opnieuw.

Bericht van Isabelle: 

"Na vier jaar bestuurslidmaatschap neem ik voortijdig afscheid van het bestuur. Natuurlijk een beetje met pijn in mijn hart, want zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben, heb ik veel energie in de club gestoken. Mijn enthousiasme voor alles onder de brede noemen "design for teaching” en dan specifiek met Moodle, deel ik graag.

Mijn besluit komt voort uit een aantal motieven. Als bestuur zijn we weer met veel creativiteit een antwoord aan het zoeken op de vraag wat we als Nederlandse Moodlevereniging voor elkaar kunnen betekenen. Het blijft een uitdaging om echt een gevoel van lidmaatschap over te brengen van waaruit leden elkaar uit zichzelf gaan inspireren en kennis, bronnen en tools gaan delen. Willen we al dit moois van de grond krijgen, dan zal dat van ons als bestuursleden een forse tijdsinvestering vragen en die kan ik mij zakelijk gezien niet veroorloven.

Daarbij komt dat ik inhoudelijk met mijn bedrijf een klein beetje afstand wil nemen van Moodle. Het blijft een mooie tool, en we blijven ons ontwikkelen als makers met Moodle maar het design staat voor ons voorop en soms zijn andere tools gewoon handiger.

Natuurlijk blijf ik lid en donateur zolang er een Ned-Moove is en voor losse bijdragen blijf ik altijd te porren. Ik hoop dat er na 21 januari weer drie enthousiaste bestuursleden zijn die de vereniging laten bruisen. Dan sta ik natuurlijk langs de zijlijn te genieten."
 

4. Opschoning gebruikersaccounts op Ned-Moove.nl

Enige tijd geleden zijn gebruikersaccounts opgeschoond binnen de Ned-Moove.nl omgeving. Jammer genoeg is dit niet goed gegaan. We zijn druk bezig om foutief verwijderde accounts te herstellen. Omdat, spijtig genoeg, niet alle data hersteld kunnen worden, is er kans dat u van ons een e-mail krijgt met het verzoek gegevens aan te vullen.

Tot ziens op de 21e. Meld je snel aan, het is kort dag!

Bestuur Ned-Moove

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*