Over Ned-Moove

2. Lidmaatschap

Ned-Moove kent Leden en Expert-leden. Expert-leden zijn leden die zich belangeloos inzetten om hun kennis en ervaring te delen met alle andere leden van Ned-Moove en zij gebruiken daarvoor, onder andere, de fora op www.ned-moove.nl.

Voordelen van een regulier lidmaatschap zijn:

 • Gratis toegang tot seminars en Moodle MeetUp's
 • Korting op de entreeprijs van de jaarlijkse MoodleMoot
 • Altijd op de hoogte blijven van Moodle ontwikkelingen
 • Toegang tot álle fora en informatie van Ned-Moove
 • Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen
 • Contacten met en informatie-uitwisseling tussen Moodlelaars

Het reguliere lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,- per jaar.
Expert-leden betalen € 195,= per jaar en is alleen mogelijk voor mensen die al lid zijn van Ned-moove.

Word lid van Ned-Moove

 

Naast leden kent Ned-Moove ook Sponsors, Donateurs en Fans.

 • Sponsors zijn mensen of organisaties die een specifiek evenement of evenement financieel ondersteunen en daarmee een sponsorpakket verwerven voor dat evenement of die activiteit. De kosten van het sponsorschap zijn afhankelijk van de activiteit en het sponsorpakket.
 • Donateurs zijn mensen of organisaties die een vast bedrag van € 250,= per jaar betalen en naast de financiële ondersteuning van Ned-Moove het recht krijgen om vier mensen aan te melden als lid van Ned-Moove voor dat jaar waarin de donatie wordt voldaan. Een donateur heeft het recht om elk jaar andere mensen voor dat jaar als lid aan te melden c.q. te wijzigen.
 • Fans van Ned-Moove zijn mensen of organisaties die de vereniging wel financieel willen steunen maar daar geen tegenprestatie voor hoeven te ontvangen (zoals een of enkele persoonlijke lidmaatschappen). Daarnaast staat het fanschap van Ned-Moove uiteraard ook open voor leden, Sponsors of Donateurs. Alle Fans van Ned-Moove worden vermeld op de Fanpage van Ned-moove op de website (tenzij een fan dit niet wil, uiteraard).

Algemene zaken

Ned-Moove is een Vereniging bij Notariële Akte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34272187. De vereniging Ned-moove is niet Btw-plichtig en heeft geen winstoogmerk. Alle genoemde bedragen luiden in euro's en zonder btw. Besluiten worden genomen door 'bestuursleden gezamenlijk' en deze besluiten worden neergelegd in de notulen van bestuursvergaderingen. Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuursleden is alleen mogelijk nadat een bestuursbesluit is genomen en dat bestuursbesluit is opgenomen in de notulen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is altijd persoonlijk (dus alleen mogelijk voor natuurlijke personen!) en is gelijk aan een kalenderjaar. Wijzigingen of opzeggingen met betrekking tot het lidmaatschap moeten voor 1 december van het lopende jaar te worden doorgegeven aan het secretariaat via het emailadres secretariaat@ned-moove.nl

Als een opzegging voor het lidmaatschap ná 1 december van enig jaar bij het secretariaat komt wordt het lidmaatschap en de bijbehorende contributie voor het daaropvolgende jaar in rekening gebracht en eindigt het lidmaatschap automatisch aan het einde van dat volgende kalenderjaar.

Bij tussentijdse aanmelding in enig kalenderjaar gelden de volgende regels:

 • Aanmelding in kwartaal 1: Voor het lidmaatschap wordt de contributie van dat jaar in rekening gebracht alsof aanmelding op 1 januari van dat jaar zou hebben plaatsgevonden.
 • Aanmelding in kwartaal 2: Voor het lidmaatschap wordt een contributie van € 21,88 in rekening gebracht, zijnde de reguliere contributie van dat en de jaarcontributie van het daaropvolgende jaar.
 • Aanmelding in kwartaal 3: Voor het lidmaatschap wordt een contributie van € 18,75 in rekening gebracht, zijnde de reguliere contributie van dat en de jaarcontributie van het daaropvolgende jaar.
 • Aanmelding in kwartaal 4: Voor het lidmaatschap wordt een contributie van € 15,63 in rekening gebracht, zijnde de reguliere contributie van dat en de jaarcontributie van het daaropvolgende jaar.