Over Ned-Moove

1. Over ons

In april 2007 is de NEDerlandse-MOOdle VEreniging (Ned-Moove) opgericht met, nu, ruim 300 leden en enkele tientallen donateurs en sponsors.

Voor wie?

 • Docenten, Trainers, Leerbegeleiders en Facilitators
 • ICT-Coordinatoren en Moodle administrators
 • (e-Learning) Consultants en Specialisten
 • Contentmakers, HRM, L&D en ETC's

Ned-Moove is bedoeld voor iedereen die vanuit beroep of opleiding werkt of geïnteresseerd is in Moodle. Leden zijn actief in onderwijs, overheid, NGO's en bedrijfsleven. Ned-Moove is dus een allround vereniging en een goede afspiegeling van Moodle gebruikers (Moodlers) en geïnteresseerden in de Benelux.

Doel is kennis delen

Ned-Moove is een Nederlandstalige Moodle gebruikersgemeenschap en biedt leden en geïnteresseerden een platform voor contacten met gelijkgestemden, uitwisseling tussen professionals, ontwikkelingen op gebieden van Moodle en afstandsonderwijs en voor de nieuwste ontwikkelingen op deze gebieden.
Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen de leden van de vereniging op het gebied van het gebruik van Moodle staat hierbij centraal.

Hierdoor leg je makkelijk contact met andere professionals om oplossingen te vinden voor problemen waar je tegenaan loopt, om nieuwe projecten aan te gaan en om op de hoogte te blijven van de laatste Moodle ontwikkelingen. Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen de leden van de vereniging op het gebied van het gebruik van Moodle staat hierbij centraal. Door de open kennisuitwisseling binnen Ned-Moove hoeven leden het wiel niet opnieuw uit te vinden en profiteren ze van elkaars kennis en ervaring.

In de statuten van Ned-Moove staan de doelen van de vereniging als volgt verwoord:

Artikel 2 van de statuten: het doel van Ned-Moove

 1. De vereniging heeft als doel:
  1. Het bevorderen van de kennisdeling tussen de leden op het gebied van het gebruik van Moodle software;
  2. Het bevorderen van de samenwerking tussen de leden op het gebied van het gebruik van Moodle software;
  3. Het ontplooien van activiteiten die erop zijn gericht om de inhoudelijke functionaliteit van de Moodle software zodanig te laten aanpassen dat de software doet wat voor de leden wenselijk is;
  4. Het behartigen van de belangen van de leden richtingen derden, teneinde de inrichting van de gegevensuitwisseling tussen leden met derden te optimaliseren;
  5. En voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords.

Activiteiten

Om de doelen van de vereniging te dienen beschikt het bestuur over een groot aantal mogelijkheden zoals seminars, MeetUp's, MoodleMoot, website met fora, nieuwsbrief, mailingen enzovoorts. Welke activiteiten wanneer worden georganiseerd hangt af van (bijvoorbeeld) marktontwikkelingen, benodigde budget, wensen van de leden en de mogelijkheden die de internationale organisatie (HQ) biedt.

Zie de kalender voor een actueel overzicht van alle geplande activiteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Gert Bras), een secretaris (Erik Meenken) en Penningmeester (Ine van Bussel). Op de website van Ned-Moove staat een korte introductie van deze bestuursleden.

Contact met Ned-Moove

Sinds 1 april 2019 beschikt Ned-Moove over een eigen secretariaat en vestigingsadres. Dit is:

Postadres: Heliumweg 10A, 3812 RE Amersfoort
Algemeen emailadres: info@ned-moove.nl
Secretariaat: secretariaat@ned-moove.nl
Telefoonnummer: +31 85 8902144