Print bookPrint book

Over Ned-Moove

Over Ned-Moove en Moodle, het lidmaatschap, onze donateurs en meer. Nog geen lid van Ned-Moove? Start hier!

Site: Ned-Moove.nl - nederlandstalige moodle vereniging
Course: Ned-Moove
Book: Over Ned-Moove
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 9 April 2020, 10:56 PM

1. Over ons

In april 2007 is de NEDerlandse-MOOdle VEreniging (Ned-Moove) opgericht met, nu, ruim 300 leden en enkele tientallen donateurs en sponsors.

Voor wie?

 • Docenten, Trainers, Leerbegeleiders en Facilitators
 • ICT-Coordinatoren en Moodle administrators
 • (e-Learning) Consultants en Specialisten
 • Contentmakers, HRM, L&D en ETC's

Ned-Moove is bedoeld voor iedereen die vanuit beroep of opleiding werkt of geïnteresseerd is in Moodle. Leden zijn actief in onderwijs, overheid, NGO's en bedrijfsleven. Ned-Moove is dus een allround vereniging en een goede afspiegeling van Moodle gebruikers (Moodlers) en geïnteresseerden in de Benelux.

Doel is kennis delen

Ned-Moove is een Nederlandstalige Moodle gebruikersgemeenschap en biedt leden en geïnteresseerden een platform voor contacten met gelijkgestemden, uitwisseling tussen professionals, ontwikkelingen op gebieden van Moodle en afstandsonderwijs en voor de nieuwste ontwikkelingen op deze gebieden.
Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen de leden van de vereniging op het gebied van het gebruik van Moodle staat hierbij centraal.

Hierdoor leg je makkelijk contact met andere professionals om oplossingen te vinden voor problemen waar je tegenaan loopt, om nieuwe projecten aan te gaan en om op de hoogte te blijven van de laatste Moodle ontwikkelingen. Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen de leden van de vereniging op het gebied van het gebruik van Moodle staat hierbij centraal. Door de open kennisuitwisseling binnen Ned-Moove hoeven leden het wiel niet opnieuw uit te vinden en profiteren ze van elkaars kennis en ervaring.

In de statuten van Ned-Moove staan de doelen van de vereniging als volgt verwoord:

Artikel 2 van de statuten: het doel van Ned-Moove

 1. De vereniging heeft als doel:
  1. Het bevorderen van de kennisdeling tussen de leden op het gebied van het gebruik van Moodle software;
  2. Het bevorderen van de samenwerking tussen de leden op het gebied van het gebruik van Moodle software;
  3. Het ontplooien van activiteiten die erop zijn gericht om de inhoudelijke functionaliteit van de Moodle software zodanig te laten aanpassen dat de software doet wat voor de leden wenselijk is;
  4. Het behartigen van de belangen van de leden richtingen derden, teneinde de inrichting van de gegevensuitwisseling tussen leden met derden te optimaliseren;
  5. En voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords.

Activiteiten

Om de doelen van de vereniging te dienen beschikt het bestuur over een groot aantal mogelijkheden zoals seminars, MeetUp's, MoodleMoot, website met fora, nieuwsbrief, mailingen enzovoorts. Welke activiteiten wanneer worden georganiseerd hangt af van (bijvoorbeeld) marktontwikkelingen, benodigde budget, wensen van de leden en de mogelijkheden die de internationale organisatie (HQ) biedt.

Zie de kalender voor een actueel overzicht van alle geplande activiteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Gert Bras), een secretaris (Erik Meenken) en Penningmeester (Ine van Bussel). Op de website van Ned-Moove staat een korte introductie van deze bestuursleden.

Contact met Ned-Moove

Sinds 1 april 2019 beschikt Ned-Moove over een eigen secretariaat en vestigingsadres. Dit is:

Postadres: Heliumweg 10A, 3812 RE Amersfoort
Algemeen emailadres: info@ned-moove.nl
Secretariaat: secretariaat@ned-moove.nl
Telefoonnummer: +31 85 8902144

2. Lidmaatschap

Ned-Moove kent Leden en Expert-leden. Expert-leden zijn leden die zich belangeloos inzetten om hun kennis en ervaring te delen met alle andere leden van Ned-Moove en zij gebruiken daarvoor, onder andere, de fora op www.ned-moove.nl.

Voordelen van een regulier lidmaatschap zijn:

 • Gratis toegang tot seminars en Moodle MeetUp's
 • Korting op de entreeprijs van de jaarlijkse MoodleMoot
 • Altijd op de hoogte blijven van Moodle ontwikkelingen
 • Toegang tot álle fora en informatie van Ned-Moove
 • Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen
 • Contacten met en informatie-uitwisseling tussen Moodlelaars

Het reguliere lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,- per jaar.
Expert-leden betalen € 195,= per jaar en is alleen mogelijk voor mensen die al lid zijn van Ned-moove.

Word lid van Ned-Moove

 

Naast leden kent Ned-Moove ook Sponsors, Donateurs en Fans.

 • Sponsors zijn mensen of organisaties die een specifiek evenement of evenement financieel ondersteunen en daarmee een sponsorpakket verwerven voor dat evenement of die activiteit. De kosten van het sponsorschap zijn afhankelijk van de activiteit en het sponsorpakket.
 • Donateurs zijn mensen of organisaties die een vast bedrag van € 250,= per jaar betalen en naast de financiële ondersteuning van Ned-Moove het recht krijgen om vier mensen aan te melden als lid van Ned-Moove voor dat jaar waarin de donatie wordt voldaan. Een donateur heeft het recht om elk jaar andere mensen voor dat jaar als lid aan te melden c.q. te wijzigen.
 • Fans van Ned-Moove zijn mensen of organisaties die de vereniging wel financieel willen steunen maar daar geen tegenprestatie voor hoeven te ontvangen (zoals een of enkele persoonlijke lidmaatschappen). Daarnaast staat het fanschap van Ned-Moove uiteraard ook open voor leden, Sponsors of Donateurs. Alle Fans van Ned-Moove worden vermeld op de Fanpage van Ned-moove op de website (tenzij een fan dit niet wil, uiteraard).

Algemene zaken

Ned-Moove is een Vereniging bij Notariële Akte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34272187. De vereniging Ned-moove is niet Btw-plichtig en heeft geen winstoogmerk. Alle genoemde bedragen luiden in euro's en zonder btw. Besluiten worden genomen door 'bestuursleden gezamenlijk' en deze besluiten worden neergelegd in de notulen van bestuursvergaderingen. Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuursleden is alleen mogelijk nadat een bestuursbesluit is genomen en dat bestuursbesluit is opgenomen in de notulen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging is altijd persoonlijk (dus alleen mogelijk voor natuurlijke personen!) en is gelijk aan een kalenderjaar. Wijzigingen of opzeggingen met betrekking tot het lidmaatschap moeten voor 1 december van het lopende jaar te worden doorgegeven aan het secretariaat via het emailadres secretariaat@ned-moove.nl

Als een opzegging voor het lidmaatschap ná 1 december van enig jaar bij het secretariaat komt wordt het lidmaatschap en de bijbehorende contributie voor het daaropvolgende jaar in rekening gebracht en eindigt het lidmaatschap automatisch aan het einde van dat volgende kalenderjaar.

Bij tussentijdse aanmelding in enig kalenderjaar gelden de volgende regels:

 • Aanmelding in kwartaal 1: Voor het lidmaatschap wordt de contributie van dat jaar in rekening gebracht alsof aanmelding op 1 januari van dat jaar zou hebben plaatsgevonden.
 • Aanmelding in kwartaal 2: Voor het lidmaatschap wordt een contributie van € 21,88 in rekening gebracht, zijnde de reguliere contributie van dat en de jaarcontributie van het daaropvolgende jaar.
 • Aanmelding in kwartaal 3: Voor het lidmaatschap wordt een contributie van € 18,75 in rekening gebracht, zijnde de reguliere contributie van dat en de jaarcontributie van het daaropvolgende jaar.
 • Aanmelding in kwartaal 4: Voor het lidmaatschap wordt een contributie van € 15,63 in rekening gebracht, zijnde de reguliere contributie van dat en de jaarcontributie van het daaropvolgende jaar.

3. Donateurs

Ned-Moove dankt van harte haar donateurs!

Grote donateurs

            Infolearn logo            Sebsoft     

Kleine donateurs

       

U kunt ook bijdragen aan het werk van Ned-Moove door u aan te melden als donateur. Voor slechts € 125,- (klein) of € 250,- (groot) per jaar kunt u donateur worden.

Kleine donateurs mogen gratis 2 medewerkers van hun organisatie aanmelden als Ned-Moove lid. Grote donateurs mogen gratis 4 medewerkers van hun organisatie aanmelden als Ned-Moove lid. Daarnaast plaatsen we van elke donateur op deze pagina het logo en een verwijzing naar hun website.

Wilt u donateur worden, stuur dan een e-mail aan info@ned-moove.nl.

4. Moodle

Moodle is een open source elektronische leeromgeving en wordt wereldwijd door meer dan 100 miljoen mensen gebruikt. De applicatie is in vele talen beschikbaar en geschikt voor digitaal onderwijs in alle niveaus van onderwijs (PO, VO, HBO/WO) en voor bedrijven van elke grootte (van eenmansbedrijf tot multinational).

Meer informatie over Moodle is te vinden via www.moodle.org. Daar vind je downloads, documentatie en een wereldwijde community van Moodle gebruikers die klaar staan om te helpen.

Word lid van Ned-Moove

 

5. Uitschrijven

Wil je je uitschrijven als lid, stuur dan een mail met je adresgegevens naar info@ned-moove.nl o.v.v. opzegging lidmaatschap Ned-Moove.

Om je uit te schrijven voor 2020, dient je opzegging voor 1 december 2019 bij ons binnen te zijn. Voor het lopende jaar behoud je de betalingsverplichting.