Donateurs

Ned-Moove dankt van harte haar donateurs!

Grote donateurs (4 leden op persoonlijke titel per donateur)

Kleine donateurs (2 leden op persoonlijke titel per donateur)

U kunt ook financieel bijdragen aan het werk van Ned-Moove door u aan te melden als donateur. Een kleine donateur betaalt € 130,- per jaar en een grote donateur krijgt een jaarlijkse factuur van € 250,-. Wilt u meer informatie of u wilt donateur worden, stuur dan een e-mail aan info@ned-moove.nl.

Last modified: Wednesday, 17 December 2014, 2:34 PM