Ned-Moove

Ned-Moove, opgericht in 2007, heeft als doel om kennis en ervaringen te delen over Moodle. We richten ons daarbij op zowel de functionele, didactische als technische aspecten van Moodle. We organiseren seminars en de jaarlijkse MoodleMoot voor alle Nederlandstalige Moodle gebruikers. Op deze Moodle site vindt u meer informatie over de vereniging en haar activiteiten.

Stel uw vragen in het onderstaande forum of neem contact op via info@ned-moove.nl